top of page
Logo - Nučická.png

Vážení rodiče, dovolujeme si Vám představit novinku v naší MŠ a tou je:
 

Distanční vzdělávání v mateřské škole

 

Novela školského zákona č. 349/2020 Sb. stanovuje v § 184a1 zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách. 


Co to tedy pro praxi v mateřské školy znamená?


a)    Povinnost mateřské školy zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné,
b)    Povinnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se tímto způsobem vzdělávat,
c)    Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte pro toto vzdělávání,
d)    Vzdělávání distančním způsobem mateřská škola uskutečňuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající skutečnostem.

 

Jak to bude probíhat:


V níže uvedených odkazech budete mít každé pondělí podklady ke stažení.

 
V případě, že nemáte možnost tisku, domluvte se telefonicky s paní učitelkou na třídě na osobním předání v tištěné podobě, každé v pondělí:

 

1. třída telefon: +420 775 223 403

2. třída telefon: +420 773 268 610
3. třída telefon: +420 773 107 959
4. třída telefon: +420 776 570 376

Splněná zadání zasílejte na emailové adresy nebo přineste po domluvě paní učitelce:
 

1. třída e-mail: nujednickadv@msnucicka.cz

2. třída e-mail: nudvojkadv@msnucicka.cz

3. třída e-mail: nutrojkadv@msnucicka.cz
4. třída e-mail: nuctyrkadv@msnucicka.cz

Požadavky na distanční výuku mateřské školy:
Respektujeme plně možnosti rodin, a to jak technické, tak časové. Hlavním zaměřením distančního vzdělávání spočívá především v inspiracích a tipech na společné aktivity rodičů a dětí v domácím prostředí, na výtvarném tvoření, zahradničení, čtení, společném poslechu hudby, pohybových aktivitách, didaktických hrách atd. Proto pro nastavení distanční výchovně vzdělávací činnosti vycházíme z komunikace emailem nebo telefonem. Budeme Vám nápomocni na osobní a telefonický kontakt v pondělí a středu od 8:00 do 16:00 hodin, na telefonních číslech jednotlivých tříd. Na e-mailových adresách kdykoliv na maily uvedené výše pro třetí a čtvrtou třídu. Učitelé vloží vzdělávací nabídku dle školního vzdělávacího programu mateřské školy, která obsahuje náměty pro rozvoj dítěte.

Typy, jak pracovat s dětmi, nepřidělat si práci a plnit požadavky vzdělávací nabídky MŠ:

  • s dětmi často mluvte, povídejte si o tom, co u vás doma přes den probíhá

  • umožněte dětem pomoc v domácnosti, nebojte se dětem umožnit např. krájení zeleniny, třídění prádla před praním, kompletování ponožek, práci na zahradě, v domácí dílně aj. každý podle svých možností

  • hodně s dětmi čtěte, vyprávějte si a nechte je prezentovat vlastní pohádky z časopisů, rozvíjí se tím představivost, slovní zásoba, kritické myšlení

  • ukazovat a vysvětlovat dětem, jak se, co dělá, komentujte jejich činnosti, projevujte o jejich snažení upřímný zájem

  • chodit s dětmi ven, dovolit jim běhat, skákat, házet, ušpinit se

  • děti se nejvíce učí nápodobou, chtějí být jako rodiče, prarodiče, sourozenci

Dokumenty:

DESATERO PRO RODIČE
OBLASTI ROZVOJE
OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ
V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ
bottom of page