top of page
Logo - Nedvězská.png

Projekty:

ZAČLEŇOVÁNÍ A PODPORA ŽÁKŮ S OMJ
Mateřská škola, Praha 10, Nedvězská 27/2224 realizuje v období od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2021 projekt s názvem Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 - MŠ Nedvězská, registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001487, který je financován z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Projekt je zaměřen na personální podporu školky, přímou podporu dětí ve školce, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků školky, komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí škol.
EU a MŠ.png
ŠABLONY III OP VVV PRO MŠ NEDVĚZSKÁ
Mateřská škola, Praha 10, Nedvězská 27/2224 realizuje v období od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2023 projekt s názvem Šablony III OP VVV pro MŠ Nedvězská, registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019521, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je zaměřen na personální podporu školky formou dočasného zapojení školního asistenta a na realizaci projektové dne ve výuce za účasti odborníka z praxe.
EU a PRG.jpg
ŠABLONY OP PPR PRO MŠ NEDVĚZSKÁ
Mateřská škola, Praha 10, Nedvězská 27/2224 realizuje v období od 1. 3. 2021 do 31. 12. 2022 projekt s názvem Šablony OP PPR pro MŠ Nedvězská, registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001991, který je financován z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Projekt je zaměřen na personální podporu školky, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků školky, komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí škol.
EU a PRG.jpg
ŠABLONY OP JAK PRO MŠ NEDVĚZSKÁ
Mateřská škola, Praha 10, Nedvězská 27/2224 realizuje projekt s názvem Šablony OP JAK pro MŠ Nedvězská, registrační číslo CZ.02.02.03/00/22_002/0003524, který je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na personální podporu školního asistenta MŠ a dvojjazyčného asistenta MŠ.
EUaMSMT.png
bottom of page