top of page

Zásady zpracování osobních údajů

Mateřská škola, Praha 10, Nedvězská 27/2224, příspěvková organizace (včetně odloučeného pracoviště Mateřská škola, Praha 10, Nučická 42/1914), dále také jen "škola" jako správce osobních údajů dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „GDPR“ nebo „Nařízení“) vydává tyto Zásady zpracování osobních údajů určené subjektům údajů, jejichž osobní údaje škola zpracovává pro účely zajištění své hlavní činnosti - předškolního vzdělávání a činností s ní související.

Správce osobních údajů

Název organizace: Mateřská škola, Praha 10, Nedvězská 2224/27, příspěvková organizace

Kontaktní adresa: Nedvězská 27/2224, 100 00, Praha 10

Identifikační číslo: 70924244

Datová schránka ID: eipkxje

Email: info@msnedvezska.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Jméno a příjmení: Mgr. Monika Bendová

Email: monika.bendova@praha10.cz

V souvislosti se změnou pověřence pro ochranu osobních údajů v současné době probíhá aktualizace informací pro subjekty údajů.

bottom of page