top of page
Logo - Nučická.png

PLATBY - školné:

Za předškolní vzdělávání pro školní rok 2023/2024 je stanovena takto:

Děti s celodenní docházkou do MŠ:  1.165 Kč / měsíc.

Děti v posledním ročníku MŠ - předškoláci a s odkladem školní docházky: školné neplatí

Platbu ve výši 1.165 Kč hraďte na účet 51-3654650217 / 0100.

Důležité: Při každé platbě uvádějte přidělený variabilní symbol.

Kontaktní osoba pro školné:

paní Vrbová (pavla.vrbova@msnedvezska.cz)

PLATBY - stravné:

Variabilní symboly dětí obdržíte od paní učitelek 1. školní den.

Cena stravy zahrnuje dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu.

 

Stravné:

Děti s celodenní docházkou a předškoláci (3-6 let): 52 Kč/den, měsíční záloha 1.144 Kč

Děti s odkladem školní docházky (již od 6 let): 60 Kč/den, měsíční záloha 1.320 Kč

Příslušné částky hraďte na účet: 115-7655750277/0100

Důležité: Při každé platbě uvádějte přidělený variabilní symbol.

V září je nutné provést platbu 2x (za září a říjen). Od dalšího měsíce plaťte zálohu do konce měsíce na další měsíc (př. do konce října na listopad).

Případný přeplatek za prázdninový provoz u dětí, které docházely, máte jako kredit na měsíc září.

Koncem školního roku Vám bude neprojedené stravné vráceno zpět na účet (při větších přeplatcích se lze individuálně domluvit na vrácení dříve).

Při vypisování přihlášky ke stravování prosíme o čitelné a správné číslo účtu. V případě změny účtu nám nezapomeňte tuto skutečnost nahlásit.

Další informace viz. řád ŠJ, který je vyvěšený v šatnách jednotlivých tříd.

Kontaktní osoba pro stravné, diety a chod školní jídelny:

paní Drozdová (zuzana.drozdova@msnedvezska.cz)

mobil: 776 628 848

Fond rodičů:

Částky stanovené na třídních schůzkách hraďte na účet: 131-905330207/0100.

Omluvy formou SMS do 8:00 hodin:

Kuřátka
+420 775 223 403

Koťata
+420 773 268 610

Delfínci
+420 773 107 959

Lvíčata
+420 776 570 376

bottom of page