top of page

Stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p10-nedvedzska


Zde si vyberete, zda dítě chcete přihlásit do MŠ Nedvězská/MŠ Nučická.
 

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout:

  • tisk vyplněné žádosti (z Elektronického předzápisu) s vyplněným vyjádřením pediatra k povinnému očkování (netýká se dětí plnících povinné předškolní vzdělávání, tj. dětí, které dovrší do 31.8.2022 6 ti let)

  • pořízení prosté kopie občanského průkazu zákonného zástupce

  • pořízení prosté kopie rodného listu dítěte

 

Tyto dokumenty poté doručte do naší MŠ jedním z následujících způsobů:

  • do datové schránky školy (možno pouze z vaší soukromé datové schránky) – eipkxje

  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) – dagmar.stovickova@msnucicka.cz

  • poštou – Mateřská škola Nedvězská, Nedvězská 27/2224 Praha 10, 100 00

  • v krajním případě osobním podáním ve škole po předchozí telefonické domluvě na telefonu 274815142 – možno vhodit do poštovní schránky umístěné na plotě školky.

 

Termín pro dodání dokumentů všemi výše uvedenými způsoby je 5.5.2021.

Zápisový lístek po přijetí (.doc)
Informace o zápisech dětí do MŠ
Kritéria zápisu
bottom of page