Vyhledat

Znovuotevření školky od 3.5.2021

Milí rodiče, konečně jsme se dočkali a všechny děti mohou přijít od 3.5. 2021 opět do školky (kromě dětí, které dokončují karanténu).

Všechny děti mají automaticky přihlášeny obědy. Pokud víte, že Vaše dítě nenastoupí, odhlašujte obědy obvyklým způsobem.

Provoz mateřské školy je nadále stanoven na dobu 7.00 - 16.30.

Děti nebudou testovány ani nebudou mít roušky. (vyhrazujeme si právo na změnu dle nařízení MŠMT, MZČR)

Rodiče mají povinnost v prostorách školy nosit respirátor.

Přejeme krásný víkend a hlavně hodně zdraví. Těšíme se na Vás.

Za zaměstnance MŠ Nedvězská a MŠ Nučická

Mgr. Jana Šebestová DiS.

ředitelka MŠ