Vyhledat

Zahájení provozu MŠ od 12.4.2021

Vážení rodiče, v pondělí 12. 4. 2021 bude zahájen provoz obou mateřských škol MŠ Nedvězská a MŠ Nučická pro předškolní děti.

 • Z důvodu omezeného počtu pracovníků je provoz obou mateřských škol stále upraven na otevírací dobu 7.00-16.30

 • Vstup do prostor školy je možný pouze s předepsanou ochranou dýchacích cest (i děti), po testování s negativním výsledkem mohou děti do školy bez roušek

 • Děti budou testovány dvakrát týdně – pondělí a čtvrtek (Dítě, které se testování nezúčastní, podrobí se mu první den po svém příchodu do školy.)

 • antigenní testy „singclean“ a „lepu“ jsou dodávány MČ Prahy 10

 • Pokud rodič nesouhlasí s testováním dětí těmito testy, má možnost dítě otestovat jiným – tento test si sami zakoupí a v originálním balení donesou s sebou do MŠ. Poté provedou testování předepsaným způsobem

 • S ohledem na zajištění co největší pohody pro děti při testování, budete moci své dítě testovat sami (testování nebudou provádět pedagogičtí ani provozní zaměstnanci školy) – viz prostudujte prosím: https://testovani.edu.cz/pro-rodice)

 • V den testování je třeba počítat s časovou rezervou cca 20-30 minut na test – prosíme, nenechávejte příchod do MŠ na poslední chvíli, ať se tak vyhneme přílišnému stresu a nervozitě.

 • Po příchodu do MŠ budete nasměrováni do prostor vyhrazených pro provádění testů, tam dle instrukcí přítomných pověřených pracovníků školy otestujete své dítě a venku počkáte na výsledek testu.

 • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek PCR testu nebo doloží absolvování izolace z důvodu onemocnění Covid-19 nebo doloží certifikát o absolvování očkování. Podrobnosti včetně uvedení časových intervalů pro trvání platnosti výjimek jsou uvedena v manuálu MŠMT. Viz níže.

 • Dítě s negativním testem můžete jít předat pedagogovi do určené třídy

 • V případě, že nebudete souhlasit s testováním dítěte, nebude přijato k docházce. Bude na něj nahlíženo, jako když je nemocné. Viz. nařízení MŠMT níže.

Informace o testování a opatření nařízených MŠMT dle kterých se musíme řídit naleznete zde https://testovani.edu.cz/pro-rodice


Vážení rodiče, je tady to, na co všichni netrpělivě čekáme – otevření mateřských škol. Všichni se budeme snažit, aby se děti cítily v nestandardních podmínkách mateřské školy co nejlépe. Proto Vás žádáme o maximální spolupráci a trpělivost.


DĚKUJEME.

Za zaměstnance MŠ Nučická a MŠ Nedvězská

Mgr. Jana Šebestová, DiS.

ředitelka školy