Vyhledat

Začleňování a podpora žáků s OMJNázev projektu:

Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 - MŠ Nedvězská


Registrační číslo projektu:

CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001487


Číslo a název výzvy:

Výzva č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem


Příjemce podpory:

Mateřská škola, Praha 10, Nedvězská 27/2224, příspěvková organizace


Stručný popis projektu:

Cílem projektu je vytvořit inkluzivní prostředí v mateřské škole a přispět tak k snazšímu začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.


Projekt je spolufinancován Evropskou unii.