Vyhledat

Zápis do MŠ a prázdninový provoz

Zápis do MŠ Nedvězská a odloučeného pracoviště Nučická pro školní rok 2021/2022:

Elektronický předzápis bude spuštěn od 6.4.2021.

Zápis se koná elektronickou formou dne 5.5.2021 od 10:00 do 18:00.

Prázdninový provoz – léto 2021:

do 2. 7. 2021- všechny MŠ v provozu

5. – 9. 7. 2021 - všechny MŠ zavřeny

12. 7. – 6. 8. 2021 – zajištěn provoz 4 týdny určených MŠ.

9. 8. – 20. 8. 2021 - všechny MŠ zavřeny

23. 8. – 31. 8. 2021 – přípravný týden = všechny MŠ v provozu bez dětí

V termínu 12. 7. – 23. 7. 2021 budou v provozu:

Dvouletky

Podléšková

Magnitogorská

V termínu 26. 7. – 6. 8. 2021 budou v provozu:

Nedvězská

Rembrandtova

Hřibská


Za MŠ Bc. Vladimíra Horová