Vyhledat

Zápis 2021/2022 - nahlédnutí do spisu


Vážení rodiče, dle správního řádu máte možnost nahlédnout do spisu svého dítěte před vydáním rozhodnutí. V tomto spisu uvidíte veškeré podklady, které jste nám pro správní řízení předali. Výsledek zápisu se zatím nedozvíte. Nahlédnout do spisu můžete 17.5.2021 od 14:00 do 17.00 nebo 18.5. od 9:00 do 12.00 v ředitelně budovy MŠ Nedvězská Výsledky zápisu budou následně zveřejněny 18.5.2021 v odpoledních hodinách na webových stránkách MŠ a u vstupu do budovy MŠ. Děkuji a přeji krásný květnový den.

Mgr. Jana Šebestová Dis. ředitelka MŠ