Vyhledat

Výsledky zápisu na školní rok 2021/2022

Mateřská škola Praha 10, Nedvězská 2224/27, Praha 10 – Strašnice, 100 00

Pokud bylo Vaše dítě přijato do více mateřských škol, vyberte si tu, kterou preferujete, a tam si vyzvedněte Rozhodnutí o přijetí. Zároveň na místě odevzdáte Zápisový lístek a uvolníte tím místa v mateřských školách pro další zájemce.

Termín vyzvednutí Rozhodnutí o přijetí v naší mateřské škole

20.5.2021 – 10.00 – 16.30

21.5.2021 – 8.30 – 12.00

V ředitelně mateřské školy MŠ Nedvězská

Na základě těchto informací budou poté doplněny seznamy přijatých dětí na uvolněné místo v jednotlivých mateřských školách, a zveřejněny 3.6.2021. Sledujte i nadále webové stránky mateřských škol a jejich vývěsky.

Děkujeme za spolupráci a solidaritu s ostatními zájemci.

V Praze 18.5.2021

​Mgr. Jana Šebestová Dis.

​ředitelka školy​