top of page
Vyhledat

Termíny prázdninového provozu - červenec a srpen 2023 + postup při podání žádosti



3. 7. – 7. 7. 2023 - všechny MŠ zavřeny


10. 7. – 14. 7. 2023

v provozu MŠ Hřibská, MŠ Na Sychrově, MŠ Tolstého a MŠ Štěchovická

17. 7. – 21. 7. 2023

v provozu MŠ Hřibská, MŠ Na Sychrově, MŠ Tolstého a MŠ Štěchovická


24. 7. – 28. 7. 2023 - všechny MŠ zavřeny

31. 7. – 4. 8. 2023 - všechny MŠ zavřeny


7. 8. – 11. 8. 2023

v provozu MŠ Ve Stínu, MŠ Kodaňská, MŠ U Roháčových kasáren a MŠ Omská

14. 8. – 18. 8. 2023

v provozu MŠ Ve Stínu, MŠ Kodaňská, MŠ U Roháčových kasáren a MŠ Omská


21. 8. – 25. 8. 2023 - všechny MŠ zavřeny

28. 8. – 1. 9. 2023 - všechny MŠ zavřeny


POSTUP ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA NÁHRADNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH ZŘÍZENÝCH MČ PRAHA 10

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023


Zákonní zástupci, kteří nebudou mít možnost zajistit péči o své dítě mimo kolektivní zařízení po dobu přerušení provozu své kmenové MŠ v měsíci červenci a srpnu, mohou využít prázdninového provozu v náhradní MŠ.


Kritéria pro přijetí:

- dítě musí být již zapsané do některé MŠ zřízené MČ Praha 10

- zákonný zástupce bezpodmínečně potřebuje umístit své dítě do MŠ z pracovních důvodů

- zákonný zástupce nemůže zajistit péči o své dítě mimo kolektiv MŠ

- děti zákonných zástupců na RD/MD mohou být přijaty na prázdninový provoz pouze na doplnění dané kapacity MŠ


Zákonný zástupce:


- nejpozději do 12. 5. 2023 sdělí ve své kmenové MŠ záměr využít náhradní prázdninový provoz,


- žádost o přijetí k prázdninovému provozu – získá pouze v mateřské škole, která zajišťuje prázdninový provoz, a to elektronicky na webu školy, případně po dohodě v tištěné podobě,


- vyplněnou žádost odevzdá společně s evidenčním listem dítěte, který obdrží ve své kmenové MŠ, v té MŠ, která zajišťuje náhradní prázdninový provoz, v termínu 22. 5. – 24. 5. 2023.

Na žádosti doručené po uvedeném termínu nebude brán zřetel.


-nejpozději do 4. 6. 2023 zákonný zástupce uhradí úplatu za předškolní vzdělávání a stravné – pokyny pro úhradu plateb nalezne na webu školy, do které dítě zapisuje na prázdninový provoz.


Hotovostní platba bude akceptována pouze ve výjimečných případech.

Po uhrazení těchto plateb může ředitelka školy rozhodnout o přijetí dítěte do MŠ.


Není možné podávat žádost na jeden termín do více škol.

Potřebují-li rodiče umístit dítě během prázdnin do více MŠ, musí do každé MŠ zaslat žádost o přijetí zvlášť.


Závazné informace najdete na webových stránkách MŠ, které zajišťují náhradní prázdninový provoz.



Vedení MŠ


bottom of page