Vyhledat

Třídní schůzky 2.9.2021Třídní schůzky pro všechny rodiče dětí, které navštěvují MŠ Nedvězskou, se uskuteční 2.9.2021 od 16.30.

Zahájení TS bude v suterénu mateřské školy, poté budou probíhat v jednotlivých třídách.

Těšíme se na Vás!