Vyhledat

Třídní schůzky 2.9.2021Třídní schůzky pro všechny rodiče dětí, které navštěvují MŠ Nučickou, se uskuteční

2.9.2021 od 17.30. Zahájení TS bude v jídelně mateřské školy, poté budou probíhat v jednotlivých třídách

Těšíme se na Vás!