Vyhledat

Provoz MŠ

Provoz MŠ Nedvězská a MŠ Nučická ve dnech 21.12. - 23.12.2020 otevřen v omezeném provozu.

vzhledem k malému množství přihlášených dětí (opětovné uzavření ZŠ) a zároveň nedostatku personálu (onemocnění zaměstnanců COVID -19, nebo jejich karanténě, která se netýká MŠ), omezujeme provoz.

MŠ Nedvězská:

Otevřeno od 7:00 do 16:30 - 2 třídy

MŠ Nučická:

Otevřeno od 7:00 do 16:30 - 2 třídy

Od 24.12.2020 do 1.1.2021 budou obě MŠ uzavřeny z důvodu provedení dezinfekce proti COVID - 19.

Obě MŠ otevřou opět v pondělí 4.1.2020, pokud nezveřejníme jiné informace, otevřeme opět v omezeném provozu, tj. od 7:00 do 16:30, pokud nám stav zaměstnanců dovolí, tak již na všechny třídy. Dále budeme postupovat dle nařízení a metodiky MŠMT, MZ a Hygienické stanice.

Vzhledem k častým změnám Vás žádám, před předpokládaným nástupem Vašeho dítěte do MŠ, sledujte webové stránky a e-mail (dívejte se i do nevyžádané pošty a do hromadných oznámení).

Bc. Vladimíra Horová – ředitelka školy Dne 20.12.2020