Vyhledat

Prázdninový provoz - zpráva z MČ

POKYNY K NÁHRADNÍMU PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH


Zákonní zástupci, kteří nebudou mít možnost zajistit péči o své dítě mimo kolektivní zařízení po dobu přerušení provozu své kmenové MŠ v měsíci červenci a srpnu, mohou využít prázdninového provozu v náhradní MŠ.


Svůj záměr využít náhradní prázdninový provoz MŠ oznámí zákonný zástupce dítěte ve své kmenové MŠ (kde je dítě již zapsáno k předškolnímu vzdělávání a dochází tam) nejpozději do 20. května 2020 jedním z těchto způsobů:

- písemně – stačí prostý e- mail

- telefonicky – pouze ve výjimečných případech


Oznámením záměru vzdělávat své dítě v náhradní MŠ dává zákonný zástupce ředitelce MŠ, kam je dítě zapsané, souhlas s předáním evidenčního listu dítěte s údaji ze školní matriky do náhradní MŠ.

Dále zákonný zástupce dítěte vyplní a odevzdá v MŠ, která zajišťuje náhradní prázdninový provoz, žádost o přijetí včetně požadovaného termínu docházky. Žádost je možné stáhnout z webových stránek konkrétní náhradní MŠ, nebo si ji lze po telefonické domluvě pouze v krajních případech osobně vyzvednout v náhradní MŠ.

Vyplněnou žádost o přijetí k náhradnímu prázdninovému provozu zákonný zástupce dítěte odevzdá v MŠ, která zajišťuje náhradní prázdninový provoz, jedním z těchto způsobů:


1. prostřednictvím datové schránky zákonného zástupce (ne firemní datová schránka); ID školní datové schránky je uvedeno na webových stránkách MŠ;


2. elektronicky e-mailovou poštou na školní e-mail uvedený na webových stránkách MŠ; žádost musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem zákonného zástupce


3. poštou


4. osobním podáním v MŠ; nutná je telefonická domluva předem na telefonní číslo uvedené na webových stránkách MŠ. Tento způsob bude akceptován pouze v krajních a ojedinělých případech.

Termín zápisu k náhradnímu prázdninovému provozu je 21. – 25. 5. 2020.


Potřebují-li rodiče umístit dítě během prázdnin do více MŠ, musí do každé MŠ zaslat žádost o přijetí zvlášť. Není možné podávat žádost na jeden termín do více škol.

Ředitelka MŠ po obdržení žádosti o přijetí sdělí zákonným zástupcům dítěte, zda je v jejich požadovaném termínu v MŠ volno, popřípadě nabídne jiný, volný termín, a také sdělí bankovní spojení a variabilní symbol pro bezhotovostní platbu školného a stravného. Na případné hotovostní platbě se zákonní zástupci předem domluví s ředitelkou náhradní MŠ. Hotovostní platba bude akceptována pouze ve výjimečných případech.


Po uhrazení těchto plateb může být dítě do MŠ přijato.

Kritéria pro přijetí:

- dítě musí být již zapsané do některé MŠ zřízené MČ Praha 10

- dítě musí být při nástupu do MŠ výhradně zdravé. Zákonný zástupce toto doloží při nástupu do náhradní MŠ čestným prohlášením vzor

- zákonný zástupce bezpodmínečně potřebuje umístit své dítě do MŠ z pracovních důvodů (home office není relevantním důvodem k umístění dítěte do MŠ)

- zákonný zástupce nemůže zajistit péči o své dítě mimo kolektiv MŠ

- zákonný zástupce nesmí být doma na mateřské nebo rodičovské dovolené s dalším dítětem

Počet dětí ve třídě MŠ bude stanoven s ohledem na epidemiologickou situaci a na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR.