Vyhledat

Pokyny k znovuotevření MŠ

Vážení rodiče,

dnes naše mateřská škola obdržela celou řadu upřesňujících materiálů a pokynů k znovuotevření mateřské školy ke dni 12. 4.2021. Máme stanovené jasné podmínky, jak pro rodiče, tak děti i zaměstnance. Nyní všechny organizační, hygienické a personální podmínky přizpůsobujeme právě obdrženým pokynům. Jelikož veškerá organizace je rozsáhlá a vyžaduje čas na přípravu, žádáme Vás o strpení. Děkujeme.

Do doby, než zveřejníme finální informace, doporučujeme, abyste se seznámili s níže uvedenými materiály.


Děkujeme za vaši spolupráci a posíláme vám hodně sil při zvládání nyní velice náročných rodičovských povinností. Mgr. Jana Šebestová, DiS. ředitelka MŠ Nučická a Nedvězská

přílohy

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf


https://testovani.edu.cz/


https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-opat%C5%99en%C3%AD-ve-%C5%A1kol%C3%A1ch-s-1.-f%C3%A1z%C3%AD-rozvoln%C4%9Bn%C3%AD-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-12.-4.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf