top of page
Vyhledat

Platba školné+stravné na školní rok 2023/2024Vážení rodiče, za předškolní vzdělávání pro školní rok 2023/2024 je stanovena úplata následovně: ​


Školné: Děti s celodenní docházkou do MŠ: 1.165 Kč / měsíc.


Děti v posledním ročníku MŠ - předškoláci a s odkladem školní docházky: školné neplatí


Platbu ve výši 1.165 Kč hraďte na účet 51-3654650217 / 0100.


Důležité: Při každé platbě uvádějte přidělený variabilní symbol.

Stravné:


Variabilní symboly nově nastupujících dětí obdržíte od paní učitelek 1. školní den.


Cena stravy zahrnuje dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu.


Děti s celodenní docházkou a předškoláci (3-6 let): 52 Kč/den, měsíční záloha 1.144 Kč


Děti s odkladem školní docházky (již od 6 let): 60 Kč/den, měsíční záloha 1.320 Kč

Příslušné částky hraďte na účet: 115-7655750277/0100 - MŠ Nučická

115-8256350297 / 0100 - MŠ Nedvězská


Důležité: Při každé platbě uvádějte přidělený variabilní symbol.


Školní rok začíná 4.9.2023.


Třídní schůzky se konají 7.9.2023 od 17.00 hodin v prostorách MŠ Nučická.


Vedení MŠ

Comments


bottom of page