top of page
Vyhledat

PLATBA ŠKOLNÉ+STRAVNÉ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024


Vážení rodiče, za předškolní vzdělávání pro školní rok 2023/2024 je stanovena úplata následovně: ​

Školné: Děti s celodenní docházkou do MŠ: 1.165 Kč / měsíc.

Děti v posledním ročníku MŠ - předškoláci a s odkladem školní docházky: školné neplatí

Platbu ve výši 1.165 Kč hraďte na účet 51-3654650217 / 0100.

Důležité: Při každé platbě uvádějte přidělený variabilní symbol.

Stravné:

Variabilní symboly nově nastupujících dětí obdržíte od paní učitelek 1. školní den.

Cena stravy zahrnuje dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu.

Děti s celodenní docházkou a předškoláci (3-6 let): 52 Kč/den, měsíční záloha 1.144 Kč

Děti s odkladem školní docházky (již od 6 let): 60 Kč/den, měsíční záloha 1.320 Kč

​​

Příslušné částky hraďte na účet: 115-7655750277/0100

Důležité: Při každé platbě uvádějte přidělený variabilní symbol.

Školní rok začíná 4.9.2023.

Třídní schůzky se konají 6.9.2023 od 17.00 hodin v prostorách MŠ Nedvězská.Vedení MŠ

bottom of page