Vyhledat

Personální změny

Vážení rodiče,

v souvislosti s personálními změnami jsem byla pověřena vedením MŠ Nedvězská a MŠ Nučická. Obě školy z pozice ředitelky povedu do řádného konkurzního řízení. V případě potřeby mě od 1. 4. 2021 zastihnete na pracovním e-mailu jana.sebestova@msnucicka.cz, případně na pevné lince 274 815 142. Dále do funkce zástupkyně ředitelky školy nastupuje 1. 4. 2021 paní Mgr. Dagmar Šťovíčková PhD. Kontaktní e-mail dagmar.stovickova@msnucicka.cz.

V současné chvíli přejímáme potřebné administrativní podklady. Vzhledem k situaci prosíme o trpělivost, vynasnažíme se co nejrychleji Vám poskytnout potřebné informace o následujícím chodu škol.Děkuji

Mgr. Jana Šebestová DiS.