Vyhledat

PÉČE O DĚTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH PROFESÍ

Vážení rodiče,

informuji Vás že v rámci Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (čj. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021), kterým se upravuje provoz škol a školských zařízení se (mimo jiné) v bodě I. odst. 14. s účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření že se UMOŽŇUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST na vzdělávání žákům v mateřské škole, jejichž zákonní zástupci jsou:


a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.


Podmínkou přijetí žáka je pouze doložení zaměstnání rodiče škole prokazatelným způsobem.

Prosíme rodiče - zájemce o umístění dítěte, aby v této záležitosti kontaktovali vedení na emailu - jana.sebestova@msnucicka.cz.

Přijímat děti lze pouze do naplnění kapacity tříd. Po naplnění kapacity děti přijímat nelze.


Děkuji za pochopení.

Jana Šebestová

ředitelka MŠ Nedvězská a Nučická