Vyhledat

ORGANIZACE PROVOZU O PODZIMNÍCH PRÁZDNINÁCH V MŠ NEDVĚZSKÁ

Vážení rodiče,

dochází ke změně v organizaci provozu MŠ Nedvězská během podzimních prázdnin.

Provoz bude probíhat na budově, kde je Vaše dítě zapsáno k docházce.

Není možné slučovat provoz budov do jedné, tak jak jsme Vás původně informovali.


Bc. Vladimíra Horová

ředitelka MŠ