Vyhledat

OPATŘENÍ PROTI NÁKAZE COVID-19

OPATŘENÍ PROTI NÁKAZE COVID-19

NAŘÍZENÍ PLATNÉ OD 10.9.2020 DO ODVOLÁNÍØ Ředitelka MŠ Nedvězská zakazuje pohyb a pobyt v prostorách MŠ Nedvězská a odloučeného pracoviště MŠ Nučická všem osobám bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky.


Ø Výjimku tvoří děti zapsané do MŠ a veškerý personál MŠ Nedvězská a odloučeného pracoviště MŠ Nučická MŠ Nedvězská a odloučeného pracoviště MŠ Nučická.


Ø Rodiče nesmí vstupovat do prostor MŠ mimo chodby a šaten.


Ø Doprovod dítěte (pouze jedna osoba) se v MŠ zdrží jen po nezbytně nutnou dobu k předání či převzetí dítěte, poté okamžitě opustí prostor MŠ.


Ø Děti vykazující jakékoliv známky virového onemocnění nemají do MŠ povolený vstup, v případě odhalení těchto příznaků personálem MŠ v průběhu dne, bude postupováno dle doporučení MŠMT a po návratu dítěte do MŠ bude požadováno potvrzení lékaře, že dítě může navštěvovat MŠ