Vyhledat

Mimořádná opatření pro pobyt dětí v mateřské škole od 1.9.2020


Vážení rodiče,

1.9.2020 v 6:30 otevíráme naší mateřskou školu Nedvězskou i odloučené pracoviště mateřskou školu Nučickou s omezeným přístupem dospělých osob. Mimořádná pravidla, která jsou doporučená ministerstvem školství, ministerstvem zdravotnictví a pražskou hygienickou stanicí si můžete přečíst níže.

Rodiče dětí nově přijatých od 1.9.2020, kteří ještě nedoložili evidenční list s potvrzením od lékaře, donesou tento dokument potvrzený do pátku 4.9.2020, nebo v případě pozdějšího nástupu – přinese potvrzený dokument v den nástupu.

Mimořádná opatření pro pobyt dětí v mateřské škole od 1.9.2020 Dítě přijde v doprovodu jedné dospělé osoby, která uvnitř budovy bude vybavena rouškou a ve škole se zdrží nezbytně nutnou dobu k předání/převzetí dítěte.

Ø Děti se od převzetí do předání zpět zákonným zástupcům mohou pohybovat v MŠ bez roušky - každé dítě bude mít v šatně uložené dvě podepsané roušky pro případ nutné izolace.

Ø Učitelka je oprávněna odmítnout převzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění nebo má zvýšenou teplotu. V tomto případě předá předávajícímu dokument „doložení zdravotní způsobilosti dítěte“, který si zákonný zástupce nechá potvrdit u dětského lékaře.

Ø Pokud se u dítěte v průběhu pobytu v MŠ objeví kašel, rýma nebo jiné známky infekčního onemocnění, jsou rodiče povinni si dítě ihned vyzvednout. Dítě bude umístěno do vyzvednutí rodičem nebo jinou pověřenou osobou v karanténní místnosti, dozor zajistí personál školy pověřený ředitelkou školy. V rámci opatření proti šíření nákazy COVID-19 nebudeme brát na zřetel na tvrzení rodičů o alergické rýmě nebo kašli, pokud toto nepotvrdí lékař. Proto po návratu do MŠ bude škola vyžadovat potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a může do kolektivu.