Vyhledat

Letní prázdninový provoz v MŠ Nedvězská


Prázdninový provoz v MŠ Nedvězská 26.7. – 6.8.2021

Příchody dětí:

6.30 – 8.15 hodin, v 8.30 se budova uzamyká.

Vyzvedávání dětí:

12.00 až 13.00 hodin a 15.00 až 16.45 hodin, v 17.00 se budova zamyká.

Režim a organizace dne naleznete zde:

https://www.ms-nedvezska-nucicka.cz/ms-nedvezska-program


! Omluvy dětí formou SMS do 8.00 hodin daného dne!

Telefonní čísla na jednotlivé třídy+ rozdělení dětí na třídy:

třída Modrý motýlek-přízemí: +420 776 452 154

Děti z MŠ Nučická, MŠ Přetlucká, MŠ Zvonková, MŠ Magnitogorská


třída Červený motýlek-přízemí: +420 776 452 253

Děti z MŠ Nedvězská, MŠ Podléšková


třída Zelený motýlek-1.patro: +420 773 624

Děti z MŠ Benešovská, MŠ Břečťanová, MŠ Chmelová, MŠ Jakutská, MŠ Mládežnická, MŠ Na Sychrově, MŠ Omská, MŠ Troilova, MŠ U Roháčových kasáren, MŠ Útulná, MŠ U Vršovického nádraží, MŠ Ve Stínu, MŠ Vladivostocká, MŠ Zvonková


Jmenné seznamy dětí s rozdělením dětí do tříd budou vyvěšeny u vchodových dveří do budovy MŠ a dále před šatnami jednotlivých tříd.

Co s sebou?

Přezůvky, věci na převlečení – chodíme ven za každého počasí- náhradní tričko, ponožky, spodní prádlo, na odpočinek-mladší děti pyžamko, starší děti (předškoláci) volnější bavlněné tričko, kraťasy


!!! Děti nejsou, stejně jako doposud, povinny prokazovat se pro přítomnost na vzdělávání v mateřské škole testováním/prodělaným covidem-19/očkováním; totéž platí u zaměstnanců školy!!!


!!!Děti ve věku do 6 let, které se vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. S extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny se prokázat negativním testem, ale jsou AUTOMATICKY povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR!!!

-i kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.

Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí.


Zdůrazňujeme povinnost informovat vzdělávací instituci o cestách do zahraničí v posledních 14 dnech do zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění Covid-19.

Přehled zemí dle míry nákazy a další související povinnosti naleznete zde:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html

Důrazně žádáme všechny rodiče, aby při vstupu do budovy nosili roušky nebo respirátory.

Děkujeme a těšíme se na Vás a Vaše děti.

Kolektiv pracovníků MŠ Nedvězská a MŠ Nučická