top of page
Vyhledat

LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ ČERVENEC - SRPEN 2024

Termíny prázdninového provozu – červenec a srpen 2024

1. 7. – 4. 7. 2024

všechny MŠ zavřeny

8. 7. – 12. 7. 2024

v provozu MŠ Zvonková, MŠ Chmelová a MŠ Vladivostocká

15. 7. – 19. 7. 2024

v provozu MŠ Zvonková, MŠ Chmelová a MŠ Vladivostocká

22. 7. – 26. 7. 2024

všechny MŠ zavřeny

29. 7. – 2. 8. 2024

všechny MŠ zavřeny

5. 8. – 9. 8. 2024

všechny MŠ zavřeny

12. 8. – 16. 8. 2024

v provozu MŠ Mládežnická, MŠ Troilova, MŠ Nedvězská a MŠ Tuchorazská

19. 8. – 23. 8. 2024

v provozu MŠ Mládežnická, MŠ Troilova, MŠ Nedvězská a MŠ Tuchorazská

26. 8. – 30. 8. 2024

přípravný týden, všechny MŠ zavřeny

 

POSTUP ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ

K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA NÁHRADNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH ZŘÍZENÝCH MČ PRAHA 10

PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 

Zákonní zástupci, kteří nebudou mít možnost zajistit péči o své dítě mimo kolektivní zařízení po dobu přerušení provozu své kmenové MŠ v měsíci červenci a srpnu, mohou využít prázdninového provozu v náhradní MŠ.

Kritéria pro přijetí:

-     dítě musí být již zapsané do některé MŠ zřízené MČ Praha 10

-     zákonný zástupce bezpodmínečně potřebuje umístit své dítě do MŠ z pracovních důvodů

-     zákonný zástupce nemůže zajistit péči o své dítě mimo kolektiv MŠ

-     děti zákonných zástupců na RD/MD mohou být přijaty na prázdninový provoz pouze na doplnění dané kapacity MŠ

 

Zákonný zástupce:

  • V termínu od 10. 4. do 10. 5. 2024 oznámí ve své kmenové MŠ zájem využít náhradní prázdninový provoz včetně uvedení konkrétní MŠ a termínu.

  • V termínu od 13. 5. do 24. 5. 2024 JE NOVĚ V TOMTO ROCE SPUŠTĚN ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS PŘES WEBOVOU APLIKACI SPRÁVA MATEŘSKÝCH ŠKOL. Zákonný zástupce vyplní v elektronickém předzápise Žádost o přijetí. (Žádost lze vyzvednout také v MŠ, která zajišťuje náhradní prázdninový provoz, v tištěné formě.)

  • Kroky k zapsání:


1/ web:    https://elektronickypredzapis.cz/ 2/ zaregistrovat se - pravý roh obrazovky 3/ vyhledat školu - zadejte ulici Nedvězská 4/ vyberte typ předzápisu - MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 10, NEDVĚZSKÁ 2224/27, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  LETNÍ PROVOZ 5/ vytvořit žádost a odeslat

  • Ve dnech 29. a 30. 5. 2024 proběhne fyzický zápis na prázdninový provoz v MŠ, kterou si zákonný zástupce zvolil na prázdninový provoz (bližší informace naleznete na webových stránkách dané MŠ)


Zákonný zástupce v MŠ, která zajišťuje náhradní prázdninový provoz,

odevzdá vyplněnou Žádost o přijetí společně s kopií evidenčního listu dítěte,

kterou obdrží ve své kmenové MŠ, popř. doporučení PPP/SPC.

 

! Na žádosti doručené po uvedeném termínu nebude brán zřetel!

 

  • Nejpozději do 3. 6. 2024 zákonný zástupce uhradí úplatu

za předškolní vzdělávání a stravné na prázdninový provoz – pokud tak neučiní, bude jeho místo nabídnuto dalšímu zájemci v pořadí.


Platební informace:

1/ školné - u všech dětí kromě předškoláků činí 530,00 Kč za oba týdny. Pokud bude dítě navštěvovat pouze jeden týden MŠ, platba se nekrátí.

                    -  předškolní děti školné neplatí

číslo účtu:   51-3654650217/0100

 

2/ stravné - u všech dětí kromě odkladových cena 520,00 Kč za oba týdny. 

                      -  děti odkladové ( 7 + let) platí 660,00 Kč za oba týdny.

číslo účtu:   115-8256350297/0100

Stravné bude zpětně vyúčtováno dle odebrané stravy.

 

U každé platby se uvede do zprávy pro příjemce: jméno a příjmení dítěte, MŠ název kmenové školky (př. Jan Novák, MŠ Pohádková)

 

Pokud dítě nebude přijato na letní prázdninový provoz do mateřské školy, částky za školné i stravné se vrátí v plné výši.


Pokud dítě bude přijato na letní prázdninový provoz a poté nenastoupí, nebo bude nemocné, nebo nastoupí na méně dní než dva týdny, částka za školné se vracet ani ponižovat nebude.

 

Není možné podávat žádost na jeden termín do více škol a potřebují-li zákonní rodiče umístit dítě během prázdnin do více MŠ, musí do každé MŠ zaslat žádost o přijetí zvlášť.

Přijato může být přihlášené dítě až po zaplacení školného a stravného.

 

Vedení MŠ

Comentários


bottom of page