Vyhledat

Distanční vzdělávání v mateřské škole Nučická

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vám představit novinku v naší MŠ a tou je:

Distanční vzdělávání v mateřské škole Novela školského zákona č. 349/2020 Sb. stanovuje v § 184a1 zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách.

Co to tedy pro praxi v mateřské školy znamená?

a) Povinnost mateřské školy zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné,

b) Povinnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se tímto způsobem vzdělávat,

c) Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte pro toto vzdělávání,

d) Vzdělávání distančním způsobem mateřská škola uskutečňuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající skutečnostem.

Jak to bude probíhat:

V odkazech budete mít každé pondělí podklady ke stažení. V případě, že nemáte možnost tisku, domluvte se telefonicky s paní učitelkou na třídě na osobním předání v tištěné podobě, každé pondělí.

3. Třída telefon: +420 773 107 959

4. Třída telefon: +420 776 570 376

Splněná zadání zasílejte na emailové adresy nebo přineste po domluvě paní učitelce:

3. Třída e-mail: nutrojkadv@msnucicka.cz

4. Třída e-mail: nuctyrkadv@msnucicka.cz

Požadavky na distanční výuku mateřské školy:

Respektujeme plně možnosti rodin, a to jak technické, tak časové. Hlavním zaměřením distančního vzdělávání spočívá především v inspiracích a tipech na společné aktivity rodičů a dětí v domácím prostředí, na výtvarném tvoření, zahradničení, čtení, společném poslechu hudby, pohybových aktivitách, didaktických hrách atd.

Proto pro nastavení distanční výchovně vzdělávací činnosti vycházíme z komunikace emailem nebo telefonem. Budeme Vám nápomocni telefonicky v pondělí a středu od 8:00 do 16:00 hodin na telefonních číslech jednotlivých tříd. Na e-mailových adresách kdykoliv na maily uvedené výše pro třetí a čtvrtou třídu. Pověřený zástupce MŠ vloží vzdělávací nabídku dle školního vzdělávacího programu mateřské školy, která obsahuje náměty pro rozvoj dítěte.

Vzhledem ke karanténě, ve které jsou i paní učitelky, začneme posílat v MŠ Nučické práce až ve středu. V rámci karantény bude k dispozici paní učitelka Hájková na telefonu 4. třídy. Nebude ve dnech 10.3. a 17.3.


Bc. Vladimíra Horová