Vyhledat

Distanční vzdělávání v mateřské škole Nedvězská

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vám představit novinku v naší MŠ a tou je:

Distanční vzdělávání v mateřské škole Novela školského zákona č. 349/2020 Sb. stanovuje v § 184a1 zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách.

Co to tedy pro praxi v mateřské školy znamená?

a) Povinnost mateřské školy zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné,

b) Povinnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se tímto způsobem vzdělávat,

c) Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte pro toto vzdělávání,

d) Vzdělávání distančním způsobem mateřská škola uskutečňuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající skutečnostem.

Jak to bude probíhat:

Každé pondělí Vám bude Maichimpem zaslán vzdělávací obsah podle Školního vzdělávacího plánu. V případě, že nemáte možnost tisku, domluvte se telefonicky s paní učitelkou na třídě na osobním předání v tištěné podobě, každé pondělí.

3. Třída telefon: +420 775 981 861

4. Třída telefon: +420 773 649 624

Splněná zadání zasílejte na emailové adresy nebo přineste po domluvě paní učitelce: 3. Třída e-mail: netrojkadv@msnedvezska.cz 4. Třída e-mail: nectyrkadv@msnedvezska.cz

Požadavky na distanční výuku mateřské školy

Respektujeme plně možnosti rodin, a to jak technické, tak časové. Hlavním zaměřením distančního vzdělávání spočívá především v inspiracích a tipech na společné aktivity rodičů a dětí v domácím prostředí, na výtvarném tvoření, zahradničení, čtení, společném poslechu hudby, pohybových aktivitách, didaktických hrách atd.

Proto pro nastavení distanční výchovně vzdělávací činnosti vycházíme z komunikace emailem nebo telefonem. Budeme Vám nápomocni na osobní a telefonický kontakt v pondělí a středu od 8:00 do 16:00 hodin, na telefonních číslech jednotlivých tříd. Na e-mailových adresách kdykoliv na maily uvedené výše pro třetí a čtvrtou třídu.

Bc. Vladimíra Horová, ředitelka MŠ