Vyhledat

Distanční vzdělávání v MŠ + pozvánka na online schůzku k zápisu do ZŠ Gutova

Novela školského zákona č. 349/2020 Sb. stanovuje v § 184a1 zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách.

Mateřská škola má povinnost zajistit dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, distanční vzdělávání. Zajišťuje jej v případě uzavření mateřské školy, nebo sníženého počtu dětí s povinnou docházkou. Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit dítěti účast na distančním vzdělávání, neboť pro děti v posledním povinném roce předškolního vzdělávání je důležitá systematická příprava na vzdělávání v základní škole.

Prosíme o urgentní vyzvednutí sešitů Raabe osobně v MŠ do pátku 5.3. nebo v pondělí 8.3. od 8.00 do 12.00 hodin.


Právě pro Vás a Vaše děti připravujeme technické podmínky pro zasílání podkladů k distanční výuce a podporu pro Vás ze strany MŠ.

Bude Vám zaslán Zpravodaj s prvními zadáními a během příštího týdne dojde i k úpravě Webových stránek pro tyto účely a podrobnější informace.


Pozvánka na online schůzku k zápisu do ZŠ Gutova: