top of page
Vyhledat

Запис до закладу дошкільної освіти громадян України, які перебувають на території Чеської Республі


Запис до закладу дошкільної освіти громадян України, які перебувають на території Чеської Республіки в режимі тимчасового захисту Запис буде проходити 7. 6. 2023 року від 13:00-16:00 за адресою Nedvězská 2224/27/; Zápis proběhne 7. 6. 2023 od 13:00-16:00 na adrese Nedvězská 2224/27, Praha 10, 100 00. Заявник принесе з собою:

 • належним чином оформлену заяву про вступ до закладу дошкільної освіти

 • належним чином заповнений лікарем – педіатром реєстраційний лист про щеплення

 • візовий документ дитини

 • підтвердження одного з представників дитини

 • підтвердження про місце проживання (městská část Praha 10)

ВАЖЛИВО:

 • дитина щеплена згідно календаря щеплень дійсного в Чеській Республіці

 • дитина має проживати в районі Praha 10

 • діти станом на 31.8.2023 року мають досягнути трьохрічного віку

 • діти приймаються за віком від найстарішого до наймолодшого до заповнення груп садка.

Žadatel si k zápisu přinese:

 • Řádně vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 • Řádně vyplněný Evidenční list, potvrzený pediatrem(očkování)

 • Vízový doklad dítěte

 • Doklad o oprávněnosti zastupovat dítě

 • Doklad o místě pobytu (městská část Praha 10)

Kritéria pro přijetí:

 • Dítě je očkováno dle očkovacího kalendáře platného v ČR

 • Dítě má bydliště v městské části Praha 10

 • Dítě dosáhne k 31.8.2023 věku tří let

 • Děti jsou přijímané dle věku od nejstaršího po nejmladší do naplnění kapacity školy.


bottom of page