Vyhledat

Úplata za stravné a školné

Vážení rodiče,

  • přeplatek na stravném Vám bude vrácen po ukončení docházky dětí v tomto školní roce, tedy od druhého týdne v červenci. Žádáme rodiče dětí, které od 12.4. 2021 NENASTOUPILY do mateřské školy, aby pozastavili zasílání plateb na stravném do doby, než bude mateřská škola v plném provozu. K znovuobnovení plateb budete opět vyzváni.

  • pokud víte, že Vaše dítě již do konce školního roku nenastoupí, lze dřívější vratky řešit po domluvě s vedoucím jídelny jednotlivých poboček mateřských škol - kontakt viz níže

  • děti, které 12.4.2021 do mateřské školy nastoupily, platí stravné v původním rozsahu (990,kč – celodenní docházky, 1100,- dítě s odkladem školní docházky)

  • vrácení úplaty na školném bude provedeno na konci školního roku, tj. v červnu 2021. Úplata za školné z důvodu uzavření mateřských škol bude vrácena všem, kteří od 1.3.2021 mateřskou školu nenavštěvují.

  • předškolní děti školné neplatí

  • děti zaměstnanců IZS, které nastoupily od 12.4. 2021, školné hradí - částka bude ponížena, čekejte na upřesnění částky –

Informace o platbách na stravném směřujte na vedoucí školní jídelny

MŠ Nedvězská – Dana Lacinová – dana.lacinova@msnedvezska.cz

MŠ Nučická – Vojtěch Červ – vojtech.cerv@msnucicka.cz

Informace o platbách na školném směřujte na paní hospodářku Pavlu Vrbovou – pavla.vrbova@msnedvezska.cz

Děkujeme.

Zaměstnanci MŠ Nedvězská a MŠ Nučická